Introduktionsutbildning

Obligatorisk Introduktionskurs

 Om du vill övningsköra privat måste du och den du har tänkt köra med gå en obligatorisk handledarutbildning/ introduktionsutbildning. Eleven måste vara 15 år och 9 månader fyllda vid kursen.

Utbildningen består av tre moment

Målet med körkortsutbildningen, regler för övningskörning
Planering och strukturering av övningskörningen
Trafiksäkerhet och miljö

Vem kan bli handledare?
Handledaren måste vara minst 24 år och ha haft körkort för fordon av det slag körningen gäller under minst fem av de tio senaste åren. Om körkortet varit återkallat de senaste tre åren finns det en risk att handledaren inte godkänns.

Efter utbildningen rapporteras du elektroniskt till Transportstyrelsen. När avgiften till Transportstyrelsen betalats tar det i regel ca 1 – 2 veckor innan ni kan börja övningsköra hemma. Du kan ansöka om handledarskap vid privat övningskörning här. Genomförd utbildning är giltig i 5 år.

Pris för kursen är 350 kr per deltagare inkl fika. Utbildningstiden beräknas till 3,5 timma inkl rast. För att se våra planerade kurser se kursschemat

 

Obs! Anmälan är bindande, ej avbokad/uteblivet besök debiteras med fullt pris.

Hos Transportstyrelsen hittar du mer nyttig information angående Handledarutbildningen och privat övningskörning.

För anmälan maila oss på info@citytrafikskola.eu eller ring oss på kontoret på telefon 054 – 155 133